اتاق فرار انقراض

راگن اسکیپ
90 دقیقه
4 تا 10 نفر
از 200 هزارتومان
+16 سال اتاق فرار انقراض
سطح سختی
میانگین امتیاز از 1 رای

رزرو اسکیپ روم انقراض

سناریو

بقا رو ب نابودی است. شما سارقان ک در پی امدن ب تهران و سرقت از بانکی ک تحت محافظت شدید است دچار اتفاقات ناگوار میشوید. سیگنال نامعلومی ب تمامی شبکه های تلفن همراه ارسال شده ک با پاسخ دادن ب آن هر دارنده‌ تلفن همراه را ناگهان کشته و تبدیل به موجودات عجیبی می‌کند.


آدرسنظرات


    هنوز نظری ارسال نشده است.
0 از 5

میانگین امتیاز اتاق فرار انقراض

از نظر 0 کاربر
تجربه این اتاق فرار را داشته اید؟
  • فضاسازی
  • کیفیت معما
  • تازگی و خلاقیت
  • بازیگردانی و اکت
  • برخورد پرسنل